1. Ana Sayfa
  2. �la� Bul
  3. �la� Fiyatlar�
  4. ATC Kodu
  5. Sa�l�k Haberleri
  6. Etkin Madde
  7. �la� Firmalar�
  8. T�p Terimleri
  9. Active Ingredients

Fluorokinolonlar

ATC Kodu Listesi ve T�m �la�lar
J - Enfeksiyona Kar�� Kullan�lan (Antienfektif) �la�lar (1552 ila�)
J01 - Antibakteriyel (Antibiyotik) �la�lar (1199 ila�)
J01M - Kinolonlar (144 ila�)
J01MA - Fluorokinolonlar (144 ila�)
J01MA01 - Ofloksasin (7 ila�)

Kinolonlar alt�nda bulunan Fluorokinolonlar grubu i�erisindeki Ofloksasin etken maddesi i�eren 7 ila� vard�r.

J01MA02 - Siprofloksasin (51 ila�)

Kinolonlar alt�nda bulunan Fluorokinolonlar grubu i�erisindeki Siprofloksasin etken maddesi i�eren 51 ila� vard�r.

J01MA03 - Pefloksasin (2 ila�)

Kinolonlar alt�nda bulunan Fluorokinolonlar grubu i�erisindeki Pefloksasin etken maddesi i�eren 2 ila� vard�r.

J01MA06 - Norfloksasin (0 ila�)

Kinolonlar alt�nda bulunan Fluorokinolonlar grubu i�erisindeki Norfloksasin etken maddesi i�eren 0 ila� vard�r.

J01MA12 - Levofloksasin (57 ila�)

Kinolonlar alt�nda bulunan Fluorokinolonlar grubu i�erisindeki Levofloksasin etken maddesi i�eren 57 ila� vard�r.

J01MA14 - Moksifloksasin (24 ila�)

Kinolonlar alt�nda bulunan Fluorokinolonlar grubu i�erisindeki Moksifloksasin etken maddesi i�eren 24 ila� vard�r. Ayr�ca Moksifloksasin etken maddesi ile ilgili bilgiler almak i�in Moksifloksasin sayfas�na bak�n�z.

J01MA15 - Gemifloksasin (2 ila�)

Kinolonlar alt�nda bulunan Fluorokinolonlar grubu i�erisindeki Gemifloksasin etken maddesi i�eren 2 ila� vard�r.

ATC Kodu ile �la� Ara

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
�la� Rehberi | �la� TR | �la� Listesi | ICD 10 | A to Z | Hakk�m�zda | �leti�im

Arad���n�z ila� bilgileri ilactr.com da - ila� TR'de hi�bir ilac�n sat��� yap�lmaz! T�rkiye'de ila� sat��� eczaneler ve baz� hastaneler taraf�ndan yap�labilir. Hi�bir ila� doktor veya eczac�ya dan��madan kullanmay�n�z. �la� TR'den edinilen bilgiler doktor veya eczac�ya dan��ma yerine ge�mez, do�acak sorunlardan sitemiz sorumlu tutulamaz. �la� TR ila� rehberi, T.C. Sa�l�k Bakanl���'n�n "Ak�lc� �la�" kampanyas�n� desteklemektedir. - Copyright � 2015 ilacTR.com